::ข่าวสารวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ::

 

 อาจารย์ชโลทร และอาจารย์ณัทปภา อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
 
 
© 2018 THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED.