::ข่าวสารวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ::

 

  อ.ชโลทร และ อ.ณัทปภา อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำนักศึกษาคณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศึกษาดูงานอัตลักษณ์ชุมชนมนต์เสน่ห์ตะวันออก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัฐประศาสนภักดี(อาคารB) ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี
 
 
 
© 2018 THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED.